Algemene voorwaarden – Vital Focus

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste update: 01 januari 2021

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, Vital Focus jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Dienst

Met onze dienst kun je sporten met of zonder begeleiding, zowel individueel als in groepsverband. Uitgebreide informatie over onze dienst vind je onder het tabblad ‘Privacy’ (en die informatie is onderdeel van deze overeenkomst). Onze diensten, zijn behalve een eventuele eerste proefles, niet gratis. Wij behouden ons het recht voor om tarieven te wijzigen, hier kun je geen rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij je lidmaatschap beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Inschrijven

Het is niet toegestaan meer dan één account af te sluiten of je account te delen met een ander. Wees voorzichtig met je persoonlijke gegevens en geef deze nooit aan derden. Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op je lidmaatschap, laat het ons weten via info@vitalfocus.nl.

Uitschrijven

Je kunt je op 1 manier uitschrijven voor onze dienst. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@vitalfocus.nl.. Wij heffen dan je lidmaatschap op per 1e dag van de nieuwe periode van 4 weken. Mondelinge, telefonische etc. opzeggingen nemen we dus niet in behandeling. Per email is dus de enige opzegmogelijkheid.

LET OP: Als je je tijdens de Corona-lockdown uitschrijft en vervolgens weer aanmeld na de lockdown, betaal je bij aanmelding eenmalig €29,95 aanmeldkosten. Hiermee financiëren we voor een deel de enorme administratie die de Corona-opzeggers veroorzaken ??‍♂️.

Betaling

Bij inschrijven betaal je een 4-wekelijks bedrag per automatische incasso. Als om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden van het opgegeven IBANnummer, dan kunnen we jouw abonnement stopzetten en het verschuldigde abonnementsgeld in 1 keer opeisen, eventueel met inzet van een derde partij. De extra kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor jouw rekening en komt bovenop het verschuldigde abonnementsgeld. Je abonnement wordt elke maand automatisch verlengd. Je kunt op ieder moment aangeven dat je je abonnement wilt stopzetten, waarna deze vanzelf op de 1e dag van de eerstvolgende maand afloopt.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Hieronder lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem dan contact op met info@vitalfocus.nl.

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze dienst op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Het is niet toegestaan om lesmateriaal, sportschema’s, overzichten of andere producties waar het logo van Vital Focus op staat, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. De dienst is enkel voor jou persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar info@vitalfocus.nl. en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

PRIVACY

Vital Focus neemt jouw privacy heel serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. We doen niet aan online-advertenties Vital Focus, dus we hoeven geen data te verzamelen om advertenties te kunnen verkopen. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Vital Focus natuurlijk altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De Gebruiksvoorwaarden van  Vital Focus vind je onder het andere tabblad ‘Voorwaarden’.

1. Voor welke doeleinden zal  Vital Focus informatie over jou gebruiken?

Hiervoor:

  • Om jouw gebruik van  Vital Focus mogelijk te maken;
  • Om activiteiten aan te bevelen op basis van jouw sportgedrag en interesses;
  • Om jou aanbiedingen te doen over acties die interessant voor jou zouden kunnen zijn;
  • Om marketingacties voor  Vital Focus te kunnen doen;
  • Om ervoor te zorgen dat je nooit dubbel of teveel betaald;
  • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
  • Om Vital Focus te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Vital Focus jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketingdoeleinden. Via ons kunnen derde partijen jou dus nooit aanbiedingen doen die niet over  Vital Focus gaan. Natuurlijk hopen we dat steeds meer mensen Vital Focus gaan bezoeken. Om mensen te bereiken, maken wij daarom gebruik van de (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Dat betekent niet dat we je gegevens verkopen, maar slechts gebruiken om jou te benaderen.  Vital Focus kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Op welke wijze beschermt Vital Focus jouw persoonlijke informatie?

Vital Focus zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Inzien

Als je wilt weten welke gegevens  Vital Focus over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, dan kun je contact met ons opnemen via info@vitalfocus.nl.  Vital Focus zal de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je doen toekomen (maar meestal sneller hoor).

Verwijderen van gegevens

Je kunt je account opheffen door een e-mail te sturen naar info@vitalfocus.nl. Als je het perse wilt, zal Vital Focus al jouw persoonlijke informatie verwijderen. Alles.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Vital Focus (www.vitalfocus.nl). Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Statement dan kun je via info@vitalfocus.nl contact met ons opnemen.

DIRECT STARTEN